8 jul. 2016

LAJ RALCH'OCH' RE SAN LUIS NAKEXPATZ' RE LI FONDO DE TIERRAS XHUHUL LI XCH'OCH'EB'

Jun ch'uuteb' aj k'amolb'e re kiib' oxib' li k'aleb'aal aran San Luis, Peten, xe'wanko' sa' ch'utam ewer arin Poptun rik'in li najolomink re li Fondo de Tierras arin Peten ma' Alex Lopez, li rajom li ch'utam a'an re xsik'b'al xb'enil li ch'a'jkilal naq junxil chaq nake'ok li komon chi riib'eninkil xhuhul xch'och'eb' ut ink'a' naruhank. 

COMUNITARIOS DE SAN LUIS, PETEN PIDEN AL FONDO DE TIERRAS CERTEZA JURIDICA DE SUS TIERRAS

 (((Nota q'eqchi'-castellano)))

No hay comentarios:

Publicar un comentario