18 may. 2018

SE REALIZA LA SEGUNDA JORNADA DEL DIPLOMADO PARA APRENDER EL IDIOMA Q’EQCHI’ EN POPTUN

Anajwank viernes waqxaqlaju xb’e li po mayo xwanko’ li xkab’il ch’utam re kawresink (diplomado) re xtzolb’al li aatinob’aal q’eqchi’, sa li tzoleb’aal El Reformador arin Poptún, b’arwi’ nake’tz’aqonk aj kaxlan aatin re xtzolb’al li q’eqchi’ ut eb’ laj q’eqchi’ re xtzolb’al xtz’iib’anil chi chaab’il li aatinob’aal.

Qawa’ Alejandro K’u Kab’, aj k’anjel re li Xmolamil li Aatinob’aal Q’eqchi’ re li Xmolamil li K’iila Paay chi Aatinob’aal re li tenamit Watemaal ALMG, xye naq yo chi oksimank waqxaqlaju chi xraqalil li tzoleb’aal b’arwi’ wankeb’ tana lajeeb’ malaj o’laju xka’k’aal chi aj tzolonel sa’ li junjunq chi raqal.

Este viernes se realizo la segunda jornada del diplomado para aprender el idioma q’eqchi’ en Poptún, en donde participan maestros del idioma español que están aprendiendo el idioma q’eqchi’ y maestros q’eqchi’ que están perfeccionando la gramática del idioma.

Alejando Cu Cab de la Comunidad Lingüística Q’eqchi’ de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala ALMG dijo que se están ocupando 18 aulas de la escuela en donde hay un aproximado de 30 o 35 estudiantes en cada aula.


Escuche el reporte)))

No hay comentarios:

Publicar un comentario